Välkommen!

HÖLÖ EL & TEKNIK AB är företaget i det lilla formatet med nära relationer och personliga kontakter.

Vi arbetar företrädelsevis på landsbyggden med hög servicegrad och god yrkeskunskap och flexibla lösningar.

Nu tar vi nya tag! Närmare än så här vet jag inte om vi kommer