Välkommen!

HÖLÖ EL & TEKNIK AB är företaget i det lilla formatet med nära relationer och personliga kontakter.

Vi arbetar företrädelsevis på landsbyggden med hög servicegrad och god yrkeskunskap och flexibla lösningar.

Ny skepnad

 

 

 

 

 

 

Om du ser denna bil så tillhör den oss.

Den är ny för oss och vi är på väg till eller ifrån någon av er kunder.